Östman, Ann-Catrin. ”När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september 20, 2022). åtkomstdatum juli 19, 2024. https://hls.journal.fi/article/view/121433.