Lindberg, Hanna. ”Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november 9, 2020): 191–217. åtkomstdatum juli 20, 2024. https://hls.journal.fi/article/view/87662.