Wassholm, Johanna. ”Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november 9, 2020): 17–41. åtkomstdatum juli 25, 2024. https://hls.journal.fi/article/view/87671.