Ahlund, Claes. ”Finland – det drömda landet: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020”. Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (november 9, 2020): 7–16. åtkomstdatum juli 21, 2024. https://hls.journal.fi/article/view/99481.