1.
Söderling T. Ekon av Hårda tider: Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman. HLS [Internet]. 15 oktober 2021 [citerad 26 januari 2022];96:247-74. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/100048