1.
Meurer-Bongardt J. Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?. HLS [Internet]. 20 september 2022 [citerad 20 juli 2024];97:127-54. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/112098