1.
Norrgård S. Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å. HLS [Internet]. 20 september 2022 [citerad 20 juli 2024];97:71-99. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/112271