1.
Östman A-C. När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022. HLS [Internet]. 20 september 2022 [citerad 19 juli 2024];97. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/121433