1.
Kähkönen S. Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023. HLS [Internet]. 31 augusti 2023 [citerad 19 juli 2024];98:7-15. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/136005