1.
Biström A, Grandell J. Medverkande. HLS [Internet]. 31 augusti 2023 [citerad 09 december 2023];98:199-200. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/136107