1.
Biström A, Grandell J. Medverkande. HLS [Internet]. 31 augusti 2023 [citerad 13 juni 2024];98:199-200. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/136107