1.
Jolma N. Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok. HLS [Internet]. 19 oktober 2018 [citerad 18 augusti 2019];930:205–228. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/66711