1.
Gustafsson H Östh. Den nya generationens svek: Modernismens självrannsakan och Hagar Olssons essäer vid tiderna kring två världskrig. HLS [Internet]. 19 oktober 2018 [citerad 21 oktober 2019];930:181–204. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/75476