1.
Biström A, Jonasson M. Medverkande. HLS [Internet]. 19 oktober 2018 [citerad 18 augusti 2019];930:318–320. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/75528