1.
Stubb E. Norden, Orienten och Kontinenten i Elsa Lindberg-Dovlettes författarskap. HLS [Internet]. 09 november 2020 [citerad 19 januari 2021];950:297-22. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/87438