1.
Perera Y. ”Från djurets synvinkel är människan nazisten”: Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa. HLS [Internet]. 09 november 2020 [citerad 20 juli 2024];95:43-67. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/87491