1.
Lindberg H. Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland. HLS [Internet]. 09 november 2020 [citerad 25 juli 2024];95:191-217. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/87662