1.
Väistö J. Finland, Sverige och ”tvångssvenskan”: I språkfrågans gråzon. HLS [Internet]. 09 november 2020 [citerad 20 juli 2024];95:271-95. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/87664