1.
Karvonen L, Sundback S. Erik Allardt. HLS [Internet]. 09 november 2020 [citerad 21 juli 2024];95:323-6. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/99423