1.
Ahlund C. Finland – det drömda landet: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020. HLS [Internet]. 09 november 2020 [citerad 21 juli 2024];95:7-16. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/99481