https://hls.journal.fi/issue/feed Historiska och litteraturhistoriska studier 2021-10-15T12:07:25+03:00 Anna Biström anna.bistrom@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna har granskats av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna har granskats inom redaktionen.</p> https://hls.journal.fi/article/view/111635 Hundra år i Diktarhemmet 2021-10-08T10:34:47+03:00 Ulla-Lena Lundberg ullalena.lundberg@gmail.com 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://hls.journal.fi/article/view/111638 Inge Jonsson 2021-10-08T11:30:22+03:00 Göran Rossholm goran.rossholm@littvet.su.se Boel Westin boel.westin@littvet.su.se 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://hls.journal.fi/article/view/100065 Språk, kompetens, kropp och känsla i Adrian Pereras romaner Mamma & Pappa 2021-03-26T14:10:52+02:00 Julia Tidigs julia.tidigs@sls.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/100130 Att kommunicera känsla 2021-04-27T13:53:02+03:00 Eeva-Liisa Bastman eevaliisa.bastman@gmail.com 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/101217 Bittra tårar och gudomlig förtröstan 2021-04-22T17:40:29+03:00 Evelina Wilson evelina.wilson@helsinki.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/100019 "Det känns lustigt. Det känns gåtfullt" 2021-01-13T12:44:59+02:00 Olga Engfelt oengfelt@abo.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99940 Henrik Tikkanens sociologiska mikrokosmos 2021-02-05T12:53:13+02:00 Jan Dlask jan.dlask@ff.cuni.cz 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99093 En avbarrad julgran i dagsljus 2021-03-08T15:01:01+02:00 Anna Möller-Sibelius anna.moller-sibelius@abo.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/111639 Medverkande 2021-10-08T11:37:50+03:00 Anna Biström anna.bistrom@helsinki.fi Johanna Wassholm johanna.wassholm@abo.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://hls.journal.fi/article/view/111631 Resandets teknologier och känslor 2021-10-07T17:25:12+03:00 Heli Rantala hemara@utu.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://hls.journal.fi/article/view/100526 Ett inställt bröllop och två ljusstakar av tenn 2021-01-20T11:22:00+02:00 Valborg Lindgärde valborg.lindgarde@insatnet.nu 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/101941 Biografi på vers 2021-01-20T11:24:09+02:00 Anna Perälä anna.perala@welho.com 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/100048 Ekon av Hårda tider 2021-03-05T21:07:18+02:00 Trygve Söderling trygve@kaapeli.fi 2021-10-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland