https://hls.journal.fi/issue/feed Historiska och litteraturhistoriska studier 2023-08-31T13:21:29+03:00 Anna Biström anna.bistrom@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna har granskats av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna har granskats inom redaktionen.</p> https://hls.journal.fi/article/view/136107 Medverkande 2023-08-29T16:27:45+03:00 Anna Biström Jens Grandell 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/126010 På mitt berg talar löven 2023-01-15T19:07:11+02:00 Carola Envall 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/121846 Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur 2022-09-19T15:59:40+03:00 Christoffer Sundman 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/122835 Hur minnas Runeberg? 2022-11-04T12:30:18+02:00 Clas Zilliacus 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/136104 Sture Allén 2023-08-29T16:00:27+03:00 Fred Karlsson 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/136105 Matti Klinge 2023-08-29T16:07:19+03:00 Johanna Ilmakunnas Henry Rask 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/136106 Marketta Sundman 2023-08-29T16:21:10+03:00 Camilla Wide 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/124674 Svinaktiga skämtteckningar och betryggande småtroll 2023-04-06T16:04:39+03:00 Miranda Geust 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/125139 Hade det kunnat bli annorlunda? 2022-12-15T09:17:50+02:00 Robert Schweitzer 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/124684 ”Spyor, blod och träck” 2022-12-05T21:02:22+02:00 Marita Hietasaari 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/136005 Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden 2023-08-24T11:29:39+03:00 Sirpa Kähkönen 2023-08-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland