https://hls.journal.fi/issue/feed Historiska och litteraturhistoriska studier 2021-02-16T11:36:18+02:00 Anna Biström anna.bistrom@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna har granskats av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna har granskats inom redaktionen.</p> https://hls.journal.fi/article/view/87664 Finland, Sverige och ”tvångssvenskan” 2021-02-16T11:31:43+02:00 Janne Väistö janne.vaisto@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87438 Norden, Orienten och Kontinenten i Elsa Lindberg-Dovlettes författarskap 2021-02-16T11:36:18+02:00 Elisabeth Stubb elisabeth.stubb@gmail.com 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99481 Finland – det drömda landet 2021-02-16T10:04:01+02:00 Claes Ahlund claes.ahlund@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87671 Det passiva motståndets praktiker 2021-02-16T10:07:00+02:00 Johanna Wassholm johanna.wassholm@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87491 ”Från djurets synvinkel är människan nazisten” 2021-02-16T10:15:08+02:00 Ylva Perera ylva.perera@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87247 Mellan digitalt och analogt 2021-02-16T10:17:25+02:00 Hilda Forss hilda.forss@gmail.com 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87515 Kärlek och klasskamp över Atlanten 2021-02-16T10:19:47+02:00 Anna Sundelin anna.sundelin@abo.fi Mats Wickström mats.wickstrom@gmail.com 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87477 Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten 2021-02-16T10:21:36+02:00 Matias Kaihovirta mkaihovi@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87484 Kropp, röst och beröring 2021-02-16T10:23:28+02:00 Pia Vuorio pia.perokorpi@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87582 ”Det enda som hjälper mot tankar är hud” 2021-02-16T10:25:40+02:00 Hanna Lahdenperä hanna@lahdenpera.org 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87662 Att värna om en minoritet inom en minoritet 2021-02-16T11:08:48+02:00 Hanna Lindberg hanna.lindberg@tuni.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/87440 ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman” 2021-02-16T11:16:40+02:00 Maria Renman maria.renman@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/88532 Mellan två språk 2021-02-16T11:15:07+02:00 Kirsi Kanerva kirsi.kanerva@helsinki.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99423 Erik Allardt 2020-12-22T11:00:14+02:00 Lauri Karvonen Lauri.Karvonen@abo.fi Susan Sundback susan.sundback@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99426 Max Engman 2020-12-22T11:00:12+02:00 Håkan Andersson hakan.andersson@netikka.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/89887 Bengt Nordberg 2020-12-22T11:00:17+02:00 Marika Tandefelt marika.tandefelt@gmail.com Ann-Marie Ivars ann-marie.ivars@kolumbus.fi Pirkko Nuolijärvi pirkko.nuolijarvi@gmail.com Heikki Paunonen heikki.paunonen@gmail.com Leif Höckerstedt leif.hockerstedt@gmail.com 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99428 Vigdis Ystad 2020-12-22T11:00:10+02:00 Pia Forssell pia.forssell@sls.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://hls.journal.fi/article/view/99429 Medverkande 2020-12-22T11:00:08+02:00 Anna Biström anna.bistrom@helsinki.fi Maren Jonasson maren.jonasson@abo.fi 2020-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland