Historiska och litteraturhistoriska studier https://hls.journal.fi/ <p>Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna har granskats av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna har granskats inom redaktionen.</p> Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Historiska och litteraturhistoriska studier 0073-2702 Resandets teknologier och känslor https://hls.journal.fi/article/view/111631 Heli Rantala Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 191 215 10.30667/hls.111631 Ett inställt bröllop och två ljusstakar av tenn https://hls.journal.fi/article/view/100526 Valborg Lindgärde Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 217 229 10.30667/hls.100526 Biografi på vers https://hls.journal.fi/article/view/101941 Anna Perälä Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 231 245 10.30667/hls.101941 Ekon av Hårda tider https://hls.journal.fi/article/view/100048 Trygve Söderling Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 247 274 10.30667/hls.100048 Hundra år i Diktarhemmet https://hls.journal.fi/article/view/111635 Ulla-Lena Lundberg Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 7 16 10.30667/hls.111635 Inge Jonsson https://hls.journal.fi/article/view/111638 Göran Rossholm Boel Westin Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 275 277 10.30667/hls.111638 Språk, kompetens, kropp och känsla i Adrian Pereras romaner Mamma & Pappa https://hls.journal.fi/article/view/100065 Julia Tidigs Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 17 44 10.30667/hls.100065 Att kommunicera känsla https://hls.journal.fi/article/view/100130 Eeva-Liisa Bastman Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 45 74 10.30667/hls.100130 Bittra tårar och gudomlig förtröstan https://hls.journal.fi/article/view/101217 Evelina Wilson Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 75 104 10.30667/hls.101217 "Det känns lustigt. Det känns gåtfullt" https://hls.journal.fi/article/view/100019 Olga Engfelt Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 105 132 10.30667/hls.100019 Henrik Tikkanens sociologiska mikrokosmos https://hls.journal.fi/article/view/99940 Jan Dlask Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 133 162 10.30667/hls.99940 En avbarrad julgran i dagsljus https://hls.journal.fi/article/view/99093 Anna Möller-Sibelius Copyright (c) 2021 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 163 190 10.30667/hls.99093 Medverkande https://hls.journal.fi/article/view/111639 Anna Biström Johanna Wassholm Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-15 2021-10-15 96 279 281