Historiska och litteraturhistoriska studier https://hls.journal.fi/ <p>Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna har granskats av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna har granskats inom redaktionen.</p> Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Historiska och litteraturhistoriska studier 0073-2702 Finland, Sverige och ”tvångssvenskan” https://hls.journal.fi/article/view/87664 Janne Väistö Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 271 295 10.30667/hls.87664 Norden, Orienten och Kontinenten i Elsa Lindberg-Dovlettes författarskap https://hls.journal.fi/article/view/87438 Elisabeth Stubb Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 297 322 10.30667/hls.87438 Finland – det drömda landet https://hls.journal.fi/article/view/99481 Claes Ahlund Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 7 16 10.30667/hls.99481 Det passiva motståndets praktiker https://hls.journal.fi/article/view/87671 Johanna Wassholm Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 17 41 10.30667/hls.87671 ”Från djurets synvinkel är människan nazisten” https://hls.journal.fi/article/view/87491 Ylva Perera Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 43 67 10.30667/hls.87491 Mellan digitalt och analogt https://hls.journal.fi/article/view/87247 Hilda Forss Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 69 93 10.30667/hls.87247 Kärlek och klasskamp över Atlanten https://hls.journal.fi/article/view/87515 Anna Sundelin Mats Wickström Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 95 120 10.30667/hls.87515 Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten https://hls.journal.fi/article/view/87477 Matias Kaihovirta Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 121 143 10.30667/hls.87477 Kropp, röst och beröring https://hls.journal.fi/article/view/87484 Pia Vuorio Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 145 167 10.30667/hls.87484 ”Det enda som hjälper mot tankar är hud” https://hls.journal.fi/article/view/87582 Hanna Lahdenperä Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 169 190 10.30667/hls.87582 Att värna om en minoritet inom en minoritet https://hls.journal.fi/article/view/87662 Hanna Lindberg Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 191 217 10.30667/hls.87662 ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman” https://hls.journal.fi/article/view/87440 Maria Renman Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 219 243 10.30667/hls.87440 Mellan två språk https://hls.journal.fi/article/view/88532 Kirsi Kanerva Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 245 270 10.30667/hls.88532 Erik Allardt https://hls.journal.fi/article/view/99423 Lauri Karvonen Susan Sundback Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 323 326 10.30667/hls.99423 Max Engman https://hls.journal.fi/article/view/99426 Håkan Andersson Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 327 330 10.30667/hls.99426 Bengt Nordberg https://hls.journal.fi/article/view/89887 Marika Tandefelt Ann-Marie Ivars Pirkko Nuolijärvi Heikki Paunonen Leif Höckerstedt Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 331 332 10.30667/hls.89887 Vigdis Ystad https://hls.journal.fi/article/view/99428 Pia Forssell Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 333 334 10.30667/hls.99428 Medverkande https://hls.journal.fi/article/view/99429 Anna Biström Maren Jonasson Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-09 2020-11-09 95 335 337 10.30667/hls.99429