Historiska och litteraturhistoriska studier https://hls.journal.fi/ <p>Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna har granskats av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna har granskats inom redaktionen.</p> Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Historiska och litteraturhistoriska studier 0073-2702 Medverkande https://hls.journal.fi/article/view/136107 Anna Biström Jens Grandell Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 199 200 Sture Allén https://hls.journal.fi/article/view/136104 Fred Karlsson Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 189 191 10.30667/hls.136104 Matti Klinge https://hls.journal.fi/article/view/136105 Johanna Ilmakunnas Henry Rask Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 193 196 10.30667/hls.136105 Marketta Sundman https://hls.journal.fi/article/view/136106 Camilla Wide Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 197 198 10.30667/hls.136106 Svinaktiga skämtteckningar och betryggande småtroll https://hls.journal.fi/article/view/124674 Miranda Geust Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 17 42 10.30667/hls.124674 Hade det kunnat bli annorlunda? https://hls.journal.fi/article/view/125139 Robert Schweitzer Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 43 75 10.30667/hls.125139 ”Spyor, blod och träck” https://hls.journal.fi/article/view/124684 Marita Hietasaari Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 77 108 10.30667/hls.124684 Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden https://hls.journal.fi/article/view/136005 Sirpa Kähkönen Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 7 15 10.30667/hls.136005 På mitt berg talar löven https://hls.journal.fi/article/view/126010 Carola Envall Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 109 136 10.30667/hls.126010 Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur https://hls.journal.fi/article/view/121846 Christoffer Sundman Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 137 168 10.30667/hls.121846 Hur minnas Runeberg? https://hls.journal.fi/article/view/122835 Clas Zilliacus Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-31 2023-08-31 98 169 188 10.30667/hls.122835