Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 93 (2018)

2017-09-11

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2018 utkommer med volym nr 93.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 93 uppmärksammar vi särskilt bidrag inom två huvudteman.

1) Finland och/i ”stora världen”.

Bidragen kan till exempel handla om:

  • politiska, litterära och kulturella impulser
  • ”trånga rum” vs. utblickar och det kosmopolitiska i Finlands svenska (litteratur)historia
  • främlingskap och utanförskap
  • klimat och miljö ur ett globalt perspektiv
  • reseskildringar och andra möten med/skildringar av de(t) Andra

2) För att uppmärksamma att etthundra år förflutit sedan händelserna i Finland 1918 så välkomnar vi bidrag kring:

  • tudelningar och klyftor i samhället, 1918 och under andra tidsperioder
  • händelserna 1918 på svenska orter i Finland
  • skildringar och tolkningar av händelserna 1918, till exempel i skönlitteraturen

Därtill beaktar vi bidrag som faller utanför dessa huvudteman.

Vi anhåller om korta fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 15 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är den 31 oktober och för essäer/översikter den 30 november 2017.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se våra anvisningar till skribenter eller kontakta SLS, tfn 09 618 777.

Redaktionen för HLS 93 (2018)

Anna Biström, anna.bistrom@helsinki.fi
Maren Jonasson, maren.jonasson@abo.fi