• Vol 92 (2017)

    Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 92 är litteraturen och samtiden samt finländskt 1900-tal. I flera bidrag granskas föreställningar kring finländskhet och nationalism.

    Redaktörer: Anna Biström och Jennica Thylin-Klaus