Arkiv

 • Vol 92 (2017)

  Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 92 är litteraturen och samtiden samt finländskt 1900-tal. I flera bidrag granskas föreställningar kring finländskhet och nationalism.

  Redaktörer: Anna Biström och Jennica Thylin-Klaus

 • Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 93.

  Vol 93 (2018)

  Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 94

  Vol 94 (2019)

  Teman för HLS 94 är ”galenskap” och gränser – mellan det normala och det avvikande, det galna och det geniala. I artiklar, essäer och översikter diskuteras bland annat olika behandlingsmetoder i mentalvården ur historiskt perspektiv samt kvinnlig galenskap och manlig genialitet i det konstnärliga skapandet. Dessutom ingår texter kring andra ämnen, till exempel en romanförfattares reflexion över året 1918 samt Sara Stridsbergs festtal från SLS årshögtid.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • Vol 95 (2020)

  Teman för HLS 95 är mellanrum, gråzoner och gränser. I artiklar och essäer diskuteras litterära verk som befinner sig i eller tematiserar mellanpositioner, mellan språk och kropp, det digitala och analoga, djur och det mänskliga, olika språk och kulturer och mellan familjemedlemmar. Bland andra K.H. Wiik, Aili och Runar Nordgren och Brutus Lagercrantz är föremål för biografiska undersökningar, medan historiska perspektiv anläggs på finlandssvenska döva och debatten om ”tvångssvenskan”.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson