Vol 95 (2020)

Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 95, med teckning av ångbåt.

Teman för HLS 95 är mellanrum, gråzoner och gränser. I artiklar och essäer diskuteras litterära verk som befinner sig i eller tematiserar mellanpositioner, mellan språk och kropp, det digitala och analoga, djur och det mänskliga, olika språk och kulturer och mellan familjemedlemmar. Bland andra K.H. Wiik, Aili och Runar Nordgren och Brutus Lagercrantz är föremål för biografiska undersökningar, medan historiska perspektiv anläggs på finlandssvenska döva och debatten om ”tvångssvenskan”.

Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

Publicerad: 2020-11-09

Helt nummer

Minnesrunor

Övrigt