”Det enda som hjälper mot tankar är hud”

Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998)

Författare

Nyckelord:

Monika Fagerholm, Judith Butler, Rosi Braidotti, kroppen [http://www.yso.fi/onto/yso/p4005], kroppslighet [http://www.yso.fi/onto/yso/p4006], språk [http://www.yso.fi/onto/yso/p556], finlandssvensk litteratur [http://www.yso.fi/onto/yso/p8112]
Sektion
Artiklar

Publicerad

2020-11-09

Referera så här

Lahdenperä, H. (2020). ”Det enda som hjälper mot tankar är hud”: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998). Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 169–190. https://doi.org/10.30667/hls.87582