”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”

Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa

Författare

Nyckelord:

språk [http://www.yso.fi/onto/yso/p556], språklig identitet [http://www.yso.fi/onto/yso/p21512], modernism [http://www.yso.fi/onto/yso/p5001], språkbruk [http://www.yso.fi/onto/yso/p11302], grotesk [http://www.yso.fi/onto/yso/p15490]
Sektion
Artiklar

Publicerad

2020-11-09

Referera så här

Renman, M. (2020). ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 219–243. https://doi.org/10.30667/hls.87440