”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”

Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa

Nyckelord: språk [http://www.yso.fi/onto/yso/p556], språklig identitet [http://www.yso.fi/onto/yso/p21512], modernism [http://www.yso.fi/onto/yso/p5001], språkbruk [http://www.yso.fi/onto/yso/p11302], grotesk [http://www.yso.fi/onto/yso/p15490]
##plugins.generic.tsvVertu.vertuLabel.label##
Sektion
Artiklar
Publicerad
nov 9, 2020
Referera så här
Renman, M. (2020). ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 95, 219-243. https://doi.org/10.30667/hls.87440