”Från djurets synvinkel är människan nazisten”

Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa

Författare

  • Ylva Perera Åbo Akademi

Nyckelord:

Mirjam Tuominen, Gilles Deleuze, Donna Haraway, Jacques Derrida, antifascism [http://www.yso.fi/onto/yso/p27239], djur [http://www.yso.fi/onto/yso/p2023], posthumanism [http://www.yso.fi/onto/yso/p28278]
Sektion
Artiklar

Publicerad

2020-11-09

Referera så här

Perera, Y. (2020). ”Från djurets synvinkel är människan nazisten”: Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa. Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, 43–67. https://doi.org/10.30667/hls.87491