Vol 92 (2017)

					Visa Vol 92 (2017)

Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 92 är litteraturen och samtiden samt finländskt 1900-tal. I flera bidrag granskas föreställningar kring finländskhet och nationalism.

Redaktörer: Anna Biström och Jennica Thylin-Klaus

Publicerad: 2017-09-12

Helt nummer

Minnesrunor

Övrigt