Natur och nation

Om Runebergs republikanska nationalsång

  • Johan Wrede
Sektion
Essäer och översikter
Publicerad
sep 11, 2017
Referera så här
Wrede, J. (2017). Natur och nation: Om Runebergs republikanska nationalsång. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 92, 361–387. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/65725