”Det var österns insats också i vårt samhällsliv”

Civilisation, nation och etnicitet i Karl H. Wiiks syn på 1917–1918 års händelser

  • Matias Kaihovirta Åbo Akademi
##plugins.generic.tsvVertu.vertuLabel.label##
Sektion
Artiklar
Publicerad
sep 12, 2017
Referera så här
Kaihovirta, M. (2017). ”Det var österns insats också i vårt samhällsliv”: Civilisation, nation och etnicitet i Karl H. Wiiks syn på 1917–1918 års händelser. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 92, 49–78. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/65620