Den svenskspråkige von Wright

Det västerländska förnuftets idéhistoria i Georg Henrik von Wrights essäer

  • Sara Cederberg Helsingfors universitet
Sektion
Essäer och översikter
Publicerad
sep 8, 2017
Referera så här
Cederberg, S. (2017). Den svenskspråkige von Wright. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 92, 267–293. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/65651