Den svenskspråkige von Wright

Det västerländska förnuftets idéhistoria i Georg Henrik von Wrights essäer

  • Sara Cederberg Helsingfors universitet
Sektion
Essäer och översikter
Publicerad
sep 8, 2017
Referera så här
Cederberg, S. (2017). Den svenskspråkige von Wright: Det västerländska förnuftets idéhistoria i Georg Henrik von Wrights essäer. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 92, 267–293. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/65651