• omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 94 Vol 94 (2019)

  Teman för HLS 94 är ”galenskap” och gränser – mellan det normala och det avvikande, det galna och det geniala. I artiklar, essäer och översikter diskuteras bland annat olika behandlingsmetoder i mentalvården ur historiskt perspektiv samt kvinnlig galenskap och manlig genialitet i det konstnärliga skapandet. Dessutom ingår texter kring andra ämnen, till exempel en romanförfattares reflexion över året 1918 samt Sara Stridsbergs festtal från SLS årshögtid.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 93. Vol 93 (2018)

  Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • Vol 92 (2017)

  Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 92 är litteraturen och samtiden samt finländskt 1900-tal. I flera bidrag granskas föreställningar kring finländskhet och nationalism.

  Redaktörer: Anna Biström och Jennica Thylin-Klaus