• Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 93. Vol 93 (2018)

    Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism.

    Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

  • Vol 92 (2017)

    Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 92 är litteraturen och samtiden samt finländskt 1900-tal. I flera bidrag granskas föreställningar kring finländskhet och nationalism.

    Redaktörer: Anna Biström och Jennica Thylin-Klaus