Vol 94 (2019)

omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 94

Teman för HLS 94 är ”galenskap” och gränser – mellan det normala och det avvikande, det galna och det geniala. I artiklar, essäer och översikter diskuteras bland annat olika behandlingsmetoder i mentalvården ur historiskt perspektiv samt kvinnlig galenskap och manlig genialitet i det konstnärliga skapandet. Dessutom ingår texter kring andra ämnen, till exempel en romanförfattares reflexion över året 1918 samt Sara Stridsbergs festtal från SLS årshögtid.

Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

Publicerad: 2019-10-25

Helt nummer

Övrigt