Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 94 (2019)

2018-06-29

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2019 utkommer med volym nr 94.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan lämnas in på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 94 uppmärksammar vi särskilt bidrag inom temat:

Galenskapens kulturhistoria: Kreativitet, genialitet och vansinne

”Galenskap” förstås här i bred mening och vi välkomnar bidrag med olika perspektiv och teoretiska infallsvinklar.

Bidragen kan till exempel handla om:

  • det galna, experimentella och lekfulla – nonsens och det absurda, i skönlitteratur för vuxna och barn, samt i andra konstformer, särskilt på svenska i Finland
  • normbrott och gränsöverskridande i litteraturen och historien
  • synen på psykisk sjukdom och mentala problem i ett historiskt perspektiv, samt hur dessa attityder återspeglas i litteratur, litterär debatt och litteraturhistorieskrivning
  • ”galenskap” ur ett makt- och könsperspektiv, hur sjukdomsstämpeln använts t.ex. för att tysta ner oliktänkare och gömma undan socialt utstötta
  • galenskapens anstalter och institutioner: mentalvård och psykiatriska sjukhus i Finland
  • Galenskapens föränderlighet. Hur har galenskap och vansinne versus det normala och sunda definierats i Finland, förr och idag? Vem har haft makten att definiera, bedöma och beskriva?
  • hysterikor, sinnesslöa, tokstollar, knäppgökar och virrpannor: skildringen och definitionen av ”galenskap” i litteraturen samt i språk och språkbruk
  • excentriker, original och ”bydårar”: färgstarka personligheter i historien och litteraturen

Därtill beaktar vi förslag som faller utanför detta huvudtema.

Vi anhåller om korta fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 15 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är den 31 oktober samt för essäerna och översikterna den 30 november 2018.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se våra anvisningar till skribenter eller kontakta SLS, tfn 09-61 87 77.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 94 (2019)

Anna Biström, anna.bistrom@helsinki.fi

Maren Jonasson, maren.jonasson@abo.fi