Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (2023)

2022-06-13

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2023 utkommer med volym nr 98.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 98 uppmärksammar vi temat fria och ofria ord.

Vi vill anlägga ett brett perspektiv på ordens friheter, samt olika sätt på vilka ord kan vara begränsade, ofria, tyglade och bundna. En aspekt av detta är frågor om yttrandefrihet, pressfrihet och det fria ordet, som är brännande aktuella idag. Historiskt uppstod debatten om yttrandefriheten i samband med upplysningen under 1700-talet, men det fria ordet har aldrig varit en självklarhet utan ständigt hotats, ifrågasatts, debatterats och försvarats.

Vi välkomnar också förslag som ger olika perspektiv på hur skönlitteraturen kan vara en frizon för kritik och politisk debatt, även i tider präglade av förtryck och ofrihet, liksom i bredare bemärkelse en arena för politisk och ideologisk diskussion. Vi är också intresserade av texter som ger perspektiv på censur och begränsning av skönlitteratur – men även andra frågor om hur ord kan vara fria, eller bundna. Historiskt har det inte alltid setts som problematiskt att det litterära uttrycket begränsats, av rytm och meter eller av genrekonventioner. Hur har regler och konventioner bidragit till litteraturens utveckling – samt brutits och förändrats? Vilka begränsningar finns och har funnits i fråga om vad som får berättas och hur, vem som får berätta/uttrycka och vilka som får läsa? Internet och digitalisering väcker idag också nya frågor om rätten att uttrycka sig och om demokrati: är allas ord lika fria och hörda på internet eller i andra sammanhang? Hur formas uttrycksmedel och berättelser av olika litterära eller digitala format?

I HLS 98 välkomnar vi förslag på texter som kan handla om exempelvis:

 • Historiska perspektiv på det fria ordet, begränsningar av yttrandefrihet, samt diskussioner, debatter och kamp för rätten att uttrycka sig fritt.
 • Censurväsendets praktiker och censuren som ett ideologiskt och politiskt verktyg.
 • Censur, politisk, ideologisk och språklig tvätt av skönlitteratur.
 • Litterära strategier för att kringgå censur och tystnadskultur.
 • Skönlitteraturen som arena för det fria ordet, samhällsdebatt, ideologisk diskussion och politisk debatt. Politik och ställningstaganden i barn- och ungdomslitteratur.
 • Hatpratets gränser.
 • Litteratur som ger röst till de nertystade.
 • Appropriering och adaptation. Vem har rätt att berätta om vad? Vilka röster hörs i litteraturen?
 • Pressfrihet och pressens roller.
 • Underjordisk press och strategier för att kringgå censur.
 • Ordens frigörelse/revolutioner, normbrott i litteraturen.
 • Yttrandefrihet och censur som teman i skönlitteratur.
 • Förbjudna ämnen och tabubelagda teman i litteraturen.
 • Skildring av regelbrott och brott i litteraturen.
 • Upphovsrättens gränser, hur frågor om upphovsrätt begränsar litterärt skrivande och läsning.
 • Lyrik i bunden och fri form.
 • Genreperspektiv på skönlitteraturen, konventioner, regelverk, hybridgenrer och genrebrott.
 • Litteraturens och berättandets förmåga att spränga gränserna för det möjliga, till exempel litterära utopier.
 • Komplexa relationer mellan internet/digitalisering och demokrati, bland annat frågor om fri tillgänglighet.

Vi beaktar också förslag som faller utanför ovan nämnda teman.

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 19 september till redaktörens e-postadress (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen till vetenskapliga artiklar är den 16 november och för essäerna och översikterna den 30 november 2022.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 98 (2023)

Anna Biström, anna.bistrom@helsinki.fi