Ekon av Hårda tider

Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman

Författare

  • Trygve Söderling
Sektion
Essäer och översikter

Publicerad

2021-10-15

Referera så här

Söderling, T. (2021). Ekon av Hårda tider: Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman. Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, 247–274. https://doi.org/10.30667/hls.100048