Resandets teknologier och känslor

Finländska resenärer i det tidiga 1800-talets Europa

Författare

Sektion
Essäer och översikter

Publicerad

2021-10-15

Referera så här

Rantala, H. (2021). Resandets teknologier och känslor: Finländska resenärer i det tidiga 1800-talets Europa. Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, 191–215. https://doi.org/10.30667/hls.111631