När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna

Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022

Författare

Sektion
Föredrag

Publicerad

2022-09-20

Referera så här

Östman, A.-C. (2022). När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 97. https://doi.org/10.30667/hls.121433