”Spyor, blod och träck”

Språklig variation i Leo Ågrens inbördeskrigsskildring Fädrens blod

Författare

  • Marita Hietasaari

Nyckelord:

språk [http://www.yso.fi/onto/yso/p556], flerspråkighet [http://www.yso.fi/onto/yso/p6720], finlandssvensk litteratur [http://www.yso.fi/onto/yso/p8112], finska inbördeskriget [http://www.yso.fi/onto/yso/p10970], språkvariation [http://www.yso.fi/onto/yso/p29749], Leo Ågren
Sektion
Artiklar

Publicerad

2023-08-31

Referera så här

Hietasaari, M. (2023). ”Spyor, blod och träck”: Språklig variation i Leo Ågrens inbördeskrigsskildring Fädrens blod. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 77–108. https://doi.org/10.30667/hls.124684