Ett samtal med dem som inte finns i rummet – om offentlighetens nya gränser

Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2018

Författare

Sektion
Föredrag

Publicerad

2018-10-19

Referera så här

Moring, T. (2018). Ett samtal med dem som inte finns i rummet – om offentlighetens nya gränser: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2018. Historiska och litteraturhistoriska studier, 93, 7–15. https://doi.org/10.30667/hls.75529