Henrik Tikkanens sociologiska mikrokosmos

Den finlandssvenska författaren, bildkonstnären och journalisten mellan den kommersiella och konstnärliga polen

Författare

Nyckelord:

Henrik Tikkanen, finlandssvensk litteratur, litteratursociologi, Pierre Bourdieu, journalistik
Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-10-15

Referera så här

Dlask, J. (2021). Henrik Tikkanens sociologiska mikrokosmos: Den finlandssvenska författaren, bildkonstnären och journalisten mellan den kommersiella och konstnärliga polen. Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, 133–162. https://doi.org/10.30667/hls.99940