"Det känns lustigt. Det känns gåtfullt"

Kärleken problematik i Tito Collianders författarskap i en rysk litterär och filosofisk kontext

Författare

  • Olga Engfelt Åbo Akademi
Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-10-15

Referera så här

Engfelt, O. (2021). "Det känns lustigt. Det känns gåtfullt": Kärleken problematik i Tito Collianders författarskap i en rysk litterär och filosofisk kontext. Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, 105–132. https://doi.org/10.30667/hls.100019