Språk, kompetens, kropp och känsla i Adrian Pereras romaner Mamma & Pappa

Författare

Nyckelord:

litterär flerspråkighet, finlandssvensk litteratur, modersmål, språkideologi
Sektion
Artiklar

Publicerad

2021-10-15

Referera så här

Tidigs, J. (2021). Språk, kompetens, kropp och känsla i Adrian Pereras romaner Mamma & Pappa. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 96, 17–44. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/100065