Ormar, fågelungar

Naturens grymhet i två dikter av Solveig von Schoultz

Författare

  • Carola Envall Åbo Akademi

Abstract

 

 

Sektion
Essäer och översikter

Publicerad

2022-09-20

Referera så här

Envall, C. (2022). Ormar, fågelungar: Naturens grymhet i två dikter av Solveig von Schoultz. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 265–288. https://doi.org/10.30667/hls.112466