Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur

Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910

Författare

  • Christoffer Sundman -

Nyckelord:

Christoffer Sundman, presshistoria, censur [http://www.yso.fi/onto/yso/p7005], Michail Borodkin, historia [http://www.yso.fi/onto/yso/p1780], tidningspress [http://www.yso.fi/onto/yso/p2422]
Sektion
Essäer och översikter

Publicerad

2023-08-31

Referera så här

Sundman, C. (2023). Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 137–168. https://doi.org/10.30667/hls.121846