Svinaktiga skämtteckningar och betryggande småtroll

Antifascism i Tove Janssons satirteckningar och i barnromanen Småtrollen och den stora översvämningen

Författare

  • Miranda Geust Åbo Akademi

Nyckelord:

Tove Jansson, Garm, Småtrollen och den stora översvämningen, antifascism [http://www.yso.fi/onto/yso/p27239], satir [http://www.yso.fi/onto/yso/p9241], teckningar [http://www.yso.fi/onto/yso/p22465], finlandssvensk litteratur [http://www.yso.fi/onto/yso/p8112], barnlitteratur [http://www.yso.fi/onto/yso/p4742]
Sektion
Artiklar

Publicerad

2023-08-31

Referera så här

Geust, M. (2023). Svinaktiga skämtteckningar och betryggande småtroll: Antifascism i Tove Janssons satirteckningar och i barnromanen Småtrollen och den stora översvämningen. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 17–42. https://doi.org/10.30667/hls.124674