Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden

Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023

Författare

  • Sirpa Kähkönen

Nyckelord:

festtal [http://www.yso.fi/onto/yso/p11005], Svenska litteratursällskapet i Finland, savolaxare [http://www.yso.fi/onto/yso/p9444], svenska [http://www.yso.fi/onto/yso/p12469], skönlitteratur [http://www.yso.fi/onto/yso/p4], personhistoria [http://www.yso.fi/onto/yso/p2718], Minna Canth, Carl Axel Gottlund
Sektion
Föredrag

Publicerad

2023-08-31

Referera så här

Kähkönen, S. (2023). Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 7–15. https://doi.org/10.30667/hls.136005