Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok

Författare

  • Nanny Jolma Tammerfors universitet
Sektion
Artiklar

Publicerad

2018-10-19

Referera så här

Jolma, N. (2018). Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok. Historiska och litteraturhistoriska studier, 93, 205–228. https://doi.org/10.30667/hls.66711