Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok

  • Nanny Jolma Tammerfors universitet
Sektion
Artiklar
Publicerad
okt 19, 2018
Referera så här
Jolma, N. (2018). Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 93, 205–228. https://doi.org/10.30667/hls.66711