Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?

Författare

  • Judith Meurer-Bongardt Universität Bonn

Nyckelord:

modernism [http://www.yso.fi/onto/yso/p5001], finlandssvensk litteratur [http://www.yso.fi/onto/yso/p8112], antropocen
Sektion
Artiklar

Publicerad

2022-09-20

Referera så här

Meurer-Bongardt, J. (2022). Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 127–154. https://doi.org/10.30667/hls.112098