Vol 98 (2023)

Omslag: Historiska och litteraturhistoriska studier 98.

Fria och ofria ord är årets tema i en rad artiklar, essäer och översikter. Tidningscensur och -polemik i storfurstendömet Finland studeras med utgångspunkt i historien kring Alexander Armfelt respektive Michail Borodkin. Antifascismens olika sidor spåras i politisk satir och i en barnroman av Tove Jansson. Dessutom utforskas språklig variation i Leo Ågrens inbördeskrigsskildring Fädrens blod, frihet och bundenhet i det bibliskt klingande språket hos Solveig von Schoultz samt muntlighet och minne utifrån J.L. Runebergs ”Döbeln vid Jutas”.

I årsboken ingår även Sirpa Kähkönens festtal från SLS årshögtid.

Redaktörer: Anna Biström & Jens Grandell

Publicerad: 2023-08-31

Helt nummer